GIFT CARD

I.PREVEDERI GENERALE

A. TERMENI ȘI CONDIȚII
Cardul Cadou Taste of Asia este emis de către TASTE OF ASIA S.R.L., o societate înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. București nr. 74, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/647/2014, cod fiscal RO32843193 (denumită în continuare „Taste of Asia”).
1. Termenii și condițiile de mai jos se aplică oricărui posesor al unui Card Cadou Taste of Asia.
2. Acești termeni și condiții sunt disponibili online la adresa https://tasteofasia.ro/gift-card/, precum și la Punctele de Vânzare a Cardului. O copie a prezentului document poate fi solicitată la oricare dintre punctele de vânzare a Cardului Cadou Taste of Asia.
3. În cazul modificării acestor termeni și condiții, Clientul se consideră informat de la data publicării acestora la Punctele de Vânzare sau pe pagina de internet https://tasteofasia.ro/gift-card/.
4. Prezentul document se completează cu termenii și condițiile generale publicate la adresa https://tasteofasia.ro/gift-card/.
5. Prin achiziționarea sau utilizarea Cardului Cadou Taste of Asia vă exprimați acordul cu privire la respectarea acestor termeni și condiții, inclusiv cu privire la toate prevederile cu care aceștia se completează.

B. CARACTERISTICILE CARDULUI
6. Cardul Cadou Taste of Asia nu este nominal, acesta putând fi utilizat de către cumpărător sau transmis unei alte persoane în mod liber.
7. Cardul Cadou Taste of Asia nu reprezintă un card bancar și nu este atașat unui cont bancar. De asemenea, acesta nu este un card de garanție sau de credit. Sumele de bani existente pe Card nu vor produce dobânzi.
8. Clienții nu pot returna Cardul și nu pot solicita rambursarea niciunei sume de bani aflate în soldul Cardului.
9. Suma disponibilă pe Card nu poate fi preschimbată în alte modalități de plată și nu se poate transfera pe alte carduri.

II. DEFINIȚII

10. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni și expresii vor avea următorul înțeles:

  • Cardul Cadou Taste of Asia înseamnă cardul cadou achiziționat de la Punctele de Vânzare;
  • Codul de Bare înseamnă codul de bare inscripționat pe fiecare Card Cadou Taste of Asia;
  • Client înseamnă orice persoană fizică sau juridică care a achiziționat, a primit, deține sau folosește Cardul Cadou Taste of Asia;
  • Puncte de Vânzare înseamnă punctele de vânzare a Cardului din cadrul magazinelor Taste of Asia, din Cluj, Iași și Timișoara.

III. ACHIZIȚIONAREA, ÎNCĂRCAREA, VALABILITATEA CARDULUI

A. ACHIZIȚIA CARDULUI
11. Cardul Cadou Taste of Asia poate fi achiziționat de la oricare dintre Punctele de Vânzare.
12. Taste of Asia își rezervă dreptul de a refuza emiterea sau vânzarea unui Card, fără nicio justificare, Clientul neavând dreptul de a solicita compensații în această situație.

B. ÎNCĂRCAREA ȘI REÎNCĂRCAREA CARDULUI
13. Valoarea ce poate fi încărcată pe Cardul Cadou Taste of Asia este de 100 sau 200 lei, la Punctele de Vânzare.
14. Cardul Cadou Taste of Asia poate fi folosit o singură dată până la cheltuirea sumei înscrise pe Card.
15. Cardul Cadou Taste of Asia se poate folosi exclusiv la Punctele de Vânzare (magazinele Taste of Asia, din Cluj, Iași și Timișoara).

C. ÎNLOCUIREA CARDULUI
16. În cazul unor defecțiuni tehnice ale Cardului, Clientului îi poate fi furnizat un Card nou la Punctele de Vânzare, soldul vechiului Card fiind transferat pe noul Card.

D. DURATA DE VALABILITATE A CARDULUI
17. Cardul Cadou Taste of Asia este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la data activării în Punctele de Vânzare.
18. De la data expirării, Cardul nu va mai putea fi utilizat sau reactivat, iar Clientul nu va putea efectua plăți cu respectivul Card.
19. Data expirării Cardului poate fi verificată la momentul prezentării acestuia pentru achiziționarea unor produse la Punctele de Vânzare.
20. La momentul expirării duratei de valabilitate a Cardului, soldul neutilizat aflat pe Card nu va fi rambursat Clientului.

IV. UTILIZAREA CARDULUI

A. PUNCTELE DE VÂNZARE
21. Cardul poate fi utilizat de către Client pentru achiziționarea oricărui articol aflat la vânzare în cadrul Punctelor de Vânzare. Pentru a achita contravaloarea produselor utilizând Cardul, acesta trebuie să fie prezentat la momentul efectuării plății în vederea scanării codului de bare aflat pe spatele acestuia.
22. În cazul în care valoarea cumpărăturilor depășește soldul disponibil pe Card, diferența poate fi achitată de către Client în numerar sau prin card bancar.

B. RETURUL PRODUSELOR ACHIZIȚIONATE
23. În cazul returului produselor achiziționate, Clientul va avea dreptul (iar nu obligația) de a opta pentru a obține contravaloarea produselor returnate pe un Card Cadou Taste of Asia.

C. INTERDICȚII DE UTILIZARE A CARDULUI
24. Cardul nu poate fi utilizat pentru:
a) tranzacții în afara Punctelor de Vânzare;
b) plăți pre-autorizate și plăți recurente;
c) tranzacții implicând numerar, inclusiv, dar fără limitare la retrageri de numerar de la automate bancare sau bancomate, retrageri de la bancă, mandat poștal, cec de călătorii, servicii de schimb valutar sau la birouri de schimb valutar sau servicii de telecomunicații (incluzând telefonie, internet sau TV) sau utilități, servicii de parcare, achiziții de asigurări, achiziții de servicii turistice, achiziții de produse, altele decât cele comercializate prin Taste of Asia.
d) desfășurarea unei activități ce contravine legii, ordinii publice sau bunelor moravuri.
25. De asemenea, Cardul nu poate fi utilizat în cazurile în care comerciantul este în imposibilitatea de a obține autorizarea că există suficiente fonduri disponibile pentru efectuarea tranzacției.
26. Taste of Asia are dreptul de a opri, suspenda sau împiedica utilizarea Cardului pentru motive temeinice aflate în legătură cu:
a) securitatea Cardului Taste of Asia; sau
b) suspiciuni de utilizare neautorizată sau frauduloasă a Cardului.

D. TRANZACȚII
27. Consimțământul Clientului pentru efectuarea unei tranzacții prin utilizarea Cardului este considerat a fi dat în mod irevocabil la momentul:
a) prezentării Cardului la Punctele de Vânzare în vederea scanării codului de bare aflat pe spatele acestuia pentru scopul efectuării plății produselor selectate;
28. O tranzacție nu poate fi oprită sau anulată după ce a fost transmisă către procesatorul de plăți.
29. O tranzacție poate fi respinsă din cauze de forță majoră sau defecțiuni tehnice, situație în care nu va putea fi atrasă răspunderea Taste of Asia.
30. Tranzacțiile cu Cardul Cadou Taste of Asia pot fi realizate numai în lei.

V. RESPONSABILITATE
31. Clientul este singurul responsabil pentru păstrarea în siguranță a Cardului, utilizarea Cardului, precum și pentru încredințarea acestuia unor terțe persoane.
32. Clientul trebuie să se asigure că nu îi permite nici unei persoane să utilizeze Cardul fără acceptul său.
Taste of Asia nu este responsabilă în caz de folosire in afara perioadei de valabilitate, pierdere, furt, deteriorare, dezactivare sau folosire neautorizată a Cardului.
33. Taste of Asia nu este responsabilă pentru orice circumstanțe anormale sau imprevizibile aflate în afara controlului Taste of Asia sau al subcontractanților săi (inclusiv, dar fără limitare la defecțiunea sistemelor informatice cauzată de motive ce nu țin de controlul rezonabil al Taste of Asia sau al subcontractorilor săi), în cazul în care acestea au ca și efect indisponibilitatea serviciilor de utilizare a Cardului.
34. Răspunderea Taste of Asia în orice circumstanță va fi limitată la soldul Cardului de la respectivul moment.

VI. SERIVICIUL CLIENȚI
35. Taste of Asia poate fi contactat în legătură cu utilizarea Cardului în intervalul orar L- V orele 09 – 17 la următoarele date de contact:

Coordonate de contact: str. București nr. 74, Cluj-Napoca
E-mail: manager.toa@tasteofasia.ro
Număr de telefon: 0724584948

VII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
36. Taste of Asia colectează date cu caracter personale ale Clientului în procesul de achiziție a Cardului Cadou Taste of Asia.
37. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Taste of Asia este disponibilă la adresa de internet https://tasteofasia.ro/protectia-datelor/.