REGULAMENT GIVEAWAY

1. SCOPUL REGULAMENTULUI

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare ale loteriei publicitare inițiate de Organizator prin intermediul paginilor Taste of Asia Shop de pe platforma Facebook și tasteofasia.ro de pe platforma Instagram (denumită în continuare „GIVEAWAY”), în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Participarea la GIVEAWAY constituie acceptarea expresă și necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos.
Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa https://tasteofasia.ro/regulament-giveaway/.

2. ORGANIZATORUL

Organizatorul GIVEAWAY este societatea TASTE OF ASIA S.R.L. având sediul social în Cluj-Napoca, Stradă București nr. 74, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/647/2014, cod fiscal RO32843193, adresa de e-mail contact@tasteofasia.ro.

3. PREMIUL ȘI CONDIȚIILE DE ORGANIZARE

Premiul GIVEAWAY constă în 1x PREMIU care conține 6 produse (sos de soia Kikkoman 150ml, pastă de ardei iute GOCHUJANG CJW 500g, ulei de susan OTT 160ml, muguri de soia TWIN ELEPHANTS 420g, susan alb prăjit TOA 90g, orez sushi TOA 900g). Aceste produse pot fi folosite pentru prepararea rețetei coreene BIBIMBAP.

Valoarea totală a premiului este de 124.771 lei + TVA.

GIVEAWAY se desfășoară în perioada 22.06.2023 – 29.06.2023, ora 23:00, prin intermediul paginilor Taste of Asia Shop de pe platforma Facebook și tasteofasia.ro de pe platforma Instagram. Momentul începerii GIVEAWAY este dat de publicarea materialului pe paginile Taste of Asia Shop de pe platforma Facebook și tasteofasia.ro de pe platforma Instagram.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la GIVEAWAY este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

 • are domiciliul sau reședința în România;
 • are un cont activ și public alocat platformelor Facebook sau Instagram;
 • are împlinită vârsta de 18 ani;
 • este urmăritor („like or follow”) al paginilor Taste of Asia Shop de pe platforma Facebook sau tasteofasia.ro de pe platforma Instagram;
 • apreciază postarea („like”) în care este prezentat premiul pe platformele Facebook sau Instagram până la dată de 29.06.2023, ora 23:00;
 • distribuie postarea în care este prezentat premiul la secțiunea „povestea mea” („story”), pe platformele Facebook sau Instagram până la dată de 29.06.2023, ora 23:00;
 • postează un comentariu în rubrica de comentarii („comment”) aferentă postării în care este prezentat premiul pe platformele Facebook sau Instagram până la dată de 29.06.2023, ora 23:00. Pentru înscrierea în GIVEAWAY, comentariul trebuie să conțînă etichetarea („tag”) a altor 3 utilizatori de pe platformele Instagram sau Facebook. Doar comentariile postate până la dată și ora indicate anterior, care conțîn etichetele a altor utilizatori și care nu cuprind mențiuni jignitoare/ ofensatoare pot fi validate drept câștigătoare.

Nu pot participa la GIVEAWAY, chiar dacă îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament, angajații sau colaboratorii Organizatorului.

5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUi ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorul GIVEAWAY este ales în mod aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament prin intermediul site-ului https://commentpicker.com/. Organizatorul a luat toate măsurile tehnice necesare pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul https://commentpicker.com/.

Dacă câștigătorul extras nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, se va face o nouă extragere aleatorie pentru desemnarea altui câștigător.
Stabilirea câștigătorului se va face la dată de 30.06.2023, iar rezultatul va fi anunțat prin platformele Facebook și Instagram (Postare + Story cu Tag). Câștigătorul va fi contactat de Organizator în termen de cel mult 5 zile de la dată anunțului, prin intermediul platformelor Facebook și Instagram.
Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorului cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 3 de zile, de la dată încercării de contactare sau de la dată informării câștigătorului, după caz, atrage pierderea premiului.
La finalul concursului GIVEAWAY câștigătorul va fi invitat de către Organizator (în măsură în care acesta dorește) să urce rețeta gătită pe site-ul https://koreanfood.ro/rețete/, secțiunea trimite rețeta ta.

6. IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul va calcula, reține și achita impozitul datorat de câștigător conform dispozițiilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Costurile de transport sunt suportate de Organizator în măsură în care câștigătorul indică o adresa de livrare de pe teritoriul României.
Câștigătorii din orașele Iași, Timișoara și Cluj pot alege să își ridice premiul din magazinele Taste of Asia, adresele fiind următoarele:

Cluj: Str. București nr. 74
Timișoara: Blvd. Revoluției din 1989, nr. 5
Iași: Str. Costache Negri nr. 60

Câștigătorul va suporta cheltuielile de rambursare dacă refuză premiul ulterior expedierii acestuia de către Organizator.

7. LITIGII

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la GIVEAWAY se vor soluționa în mod amiabil. În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competență instanței de la sediul Organizatorului.

8. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA GIVEAWAY

GIVEAWAY poate fi suspendat sau Organizatorul poate dispune încetarea acestuia atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea GIVEAWAY sau când continuarea acestuia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunță participanții cu privire la suspendarea sau încetarea GIVEAWAY prin publicarea unui anunț pe cel puțîn una din următoarele platforme Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul oferă o atenție sporită prelucrării datelor cu caracter personal și protejării vieții private ale participanților la GIVEAWAY, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Avem rugămintea să citiți cu atenție politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care va informăm asupra modului în care Organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la GIVEAWAY.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în îndeplinirea obligațiilor aferente organizării GIVEAWAY. În acest sens, Organizatorul colectează datele cu caracter personal furnizate de participanți în rubrica „Comentarii” aferentă postării în care este prezentat premiul GIVEAWAY în vederea extragerii unui câștigător prin intermediul unui site.

Datele cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal ale participanților colectate și prelucrate de Organizator sunt numele aferent contului de Facebook sau Instagram („user name”).

Pentru transmiterea premiului și îndeplinirea obligațiilor legale, Organizatorul va solicită câștigătorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele și prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, număr de telefon.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților doar cât este necesar pentru desfășurarea GIVEAWAY și pentru respectarea obligațiilor legale.

Drepturile participanților

Participanții la GIVEAWAY au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • dreptul la informare și de a solicită detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizator;
 • dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constând în transmiterea acestora către alți operatori;
 • dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a fi necesară vreo justificare;
 • dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii câștigătorului GIVEAWAY atrage imposibilitatea Organizatorului de a acordă premiul persoanei care și-a exercitat acest drept;
 • dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe.

Aveți posibilitatea de a va exercită oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitări scrise transmise la adresa de e-mail contact@tasteofasia.ro.

Partajarea datelor cu caracter personal

Pentru bună desfășurare a GIVEAWAY, există posibilitatea că Organizatorul să partajeze datele cu caracter personal ale participanților cu alți operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar în măsură în care aceștia au implementat măsuri de protecție adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Sesizări

Pentru întrebări, sesizări sau atunci când doriți să va exercitati drepturile legale, va rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: contact@tasteofasia.ro.

Dacă sunteți nemulțumiți de modul în care prelucrăm datele cu caracter personal sau de modalitatea în care v-am răspuns solicitărilor adresate, aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, anspdcp@dataprotection.ro.